Ban quản lý di tích

Slide 1
Slide 2
Slide 3

Di tích nhà Mạc

Nhìn nhận công lao nhà Mạc và chúa Nguyễn

Nhìn nhận công lao nhà Mạc và chúa Nguyễn TTO - Nhìn nhận công lao nhà Mạc cùng chúa Nguyễn và các vương triều nhà Nguyễn, không gọi chính quyền Việt Nam cộng hoà là ngụy quân, ngụy quyền...

Nghiên cứu trao đổi

Chiến tranh xâm lược của Trung Quốc được đưa trong sách Lịch sử Việt Nam

Chiến tranh xâm lược của Trung Quốc được đưa trong sách Lịch sử Việt Nam Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc được nói đến nhiều hơn trong bộ sử đồ sộ mới công bố với tên gọi chiến tranh...

Câu chuyện truyền thuyết

Mối quan hệ giữa họ Mạc với họ Nguyễn, chúa Nguyễn, nhà Nguyễn

Mối quan hệ giữa họ Mạc với họ Nguyễn, chúa Nguyễn, nhà Nguyễn Họ Mạc và họ Nguyễn có quan hệ duyên nợ với nhau từ khi Mạc Đăng Dung và Nguyễn Hoằng Dụ cùng làm quan bảo vệ...