Ban quản lý di tích

Slide 1
Slide 2
Slide 3

Di tích nhà Mạc

MỘ TỔ MẠC TỘC BÊN CẠNH ĐIỆN CỔ TRAI

MỘ TỔ MẠC TỘC BÊN CẠNH ĐIỆN CỔ TRAI NGUYỄN PHƯƠNG THOAN PHẠM BÁ SƠN Vừa qua, trong quá trình tìm hiểu lai lịch xuất xứ của một số...

Nghiên cứu trao đổi

Hậu duệ đời thứ 18 của họ Mạc tiết lộ về thanh bảo đao gia truyền

Hậu duệ đời thứ 18 của họ Mạc tiết lộ về thanh bảo đao gia truyền GiadinhNet - Nhờ vào thanh Định Long Đao, Mạc Đăng Dung đã trở thành Trạng Nguyên, rồi dẹp bè phái gây dựng nên triều đại Nhà...

Câu chuyện truyền thuyết

Thái tổ Mạc Đăng Dung đã tránh cho đất nước khỏi họa xâm lăng của nhà Minh năm 1540

Thái tổ Mạc Đăng Dung đã tránh cho đất nước khỏi họa xâm lăng của nhà Minh năm 1540 Xung quanh sự kiện nhà Mạc thần phục nhà Minh năm 1540, một số nhà nghiên cứu đã phê phán, nhận xét theo...