Ban quản lý di tích

Slide 1
Slide 2
Slide 3

Di tích nhà Mạc

NINH VƯƠNG MẠC PHÚC TƯ

NINH VƯƠNG MẠC PHÚC TƯ ( THỦY TỔ CHI HỌ MẠC – CÂU TỬ NỘI –HỢP THÀNH – THỦY NGUYÊN) Vương húy là Phúc Tư, thụy...

Nghiên cứu trao đổi

" Sấm Trạng trình" mở ra 84 năm vương triều Mạc

" Sấm Trạng trình" mở ra 84 năm vương triều Mạc Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585) tên thật là Nguyễn Văn Đại, quê thôn Cổ Am, huyện Vĩnh Lại, Hải Dương, nay thuộc...