Ban quản lý di tích

Slide 1
Slide 2
Slide 3

Di tích nhà Mạc

Vị tướng nào trong sử Việt khởi xướng tục thi thổi cơm?

Vị tướng nào trong sử Việt khởi xướng tục thi thổi cơm? (Kiến Thức) - Hội làng Thị Cấm (Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội) đến nay vẫn giữ được tục thi thổi cơm. Tương truyền nguồn...

Nghiên cứu trao đổi

NHỮNG THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU VỀ VƯƠNG TRIỀU MẠC TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY

NHỮNG THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU VỀ VƯƠNG TRIỀU MẠC TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY Từ năm 1986, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới về kinh tế...

Câu chuyện truyền thuyết

Về Tiên Thành xem Lễ hội Nàng Hai

Về Tiên Thành xem Lễ hội Nàng Hai Trong kho tàng văn hoá dân gian, người Tày - Nùng ở Cao Bằng nói chung, đồng bào Tày ở Tiên Thành (Phục Hòa) nói riêng rất tự hào với sự góp...