20/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Những điều ít biết về triều đại nhà Mạc

Những điều ít biết về triều đại nhà Mạc Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, nhà...

Xem thêm

08/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Hé mở bí mật ngôi mộ Vũ An Hoàng đế Mạc Toàn

Hé mở bí mật ngôi mộ Vũ An Hoàng đế Mạc Toàn - Hàng trăm năm thờ...

Xem thêm

07/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Vấn đề địa danh

B.Vấn đề địa danh Để tiếp tục nghiên cứu hệ thống đơn vị hành chính nhà Mạc,...

Xem thêm

07/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Bản đồ hành chính thời Mạc

Bản đồ hành chính thời Mạc Chúng tôi cố gắng...

Xem thêm

24/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

" Sấm Trạng trình" mở ra 84 năm vương triều Mạc

" Sấm Trạng trình" mở ra 84 năm vương triều Mạc Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm...

Xem thêm

18/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Nhận thức về Vương triều Mạc

Nhận thức về Vương triều Mạc Giáo sư. Viện sĩ thông tấn Phan Huy Lê ...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Mạc Thái Tông - Vị minh quân bị hậu thế quên lãng?

M ạ c Thái Tông - V ị minh quân b ị h ậ u th...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Nhà Mạc thay thế nhà Lê là phù hợp quy luật lịch sử

Nhà Mạc thay thế nhà Lê là phù hợp quy luật lịch sử Những ngày qua, dư luận bàn...

Xem thêm

10/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

HIỂU ĐÚNG VỀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ MẠC ĐĂNG DUNG

HIỂU ĐÚNG VỀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ MẠC ĐĂNG DUNG Nguyễn Phương Thoan ...

Xem thêm

10/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Quan hệ của nhà Mạc với nhà Minh thế kỷ XVI

Quan hệ của nhà Mạc với nhà Minh thế kỷ XVI được giảng dạy ở các trường đại học như thế nào? ...

Xem thêm