23/06/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

MỘ TỔ MẠC TỘC BÊN CẠNH ĐIỆN CỔ TRAI

MỘ TỔ MẠC TỘC BÊN CẠNH ĐIỆN CỔ TRAI NGUYỄN PHƯƠNG THOAN PHẠM BÁ SƠN ...

Xem thêm

29/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 11

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 11 Sau khi chiếm được cả một vùng...

Xem thêm

29/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 10

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 10 Hai anh em Duy Đại, Duy Sản...

Xem thêm

26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung phần 9

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung phần 9 Nghĩa Quốc công Nguyễn Văn Lang mất, Tương Dực cảm cái công đã...

Xem thêm

26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 8 tiếp

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 8 tiếp Tương Dực lại một lần nữa bàn rút vào Thanh Hoa. Nghĩa Quốc...

Xem thêm

26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 8

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 8 Một sáng Quảng vụ Thái giám Nguyễn Nhữ Vi vào tâu với Tương Dực...

Xem thêm

26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung phần 7 tiếp

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung phần 7 tiếp Hoạn quan ớ ra rồi gọi người dọn đám nôn oẹ, hắn...

Xem thêm

26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung phần 7

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung phần 7 Từng tốp quan văn tướng võ qua cửa Đại Hưng rồi cửa Đoan...

Xem thêm

26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 6 tiếp

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung Phần 6 tiếp Vốn đã chuẩn bị trước nên Nguyễn Văn Lang huy động được...

Xem thêm

26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung ( Phần 6)

Tiểu thuyết Mạc Đăng Dung ( Phần 6) Tư dinh của Nguyễn Bảo Khuê ở phía Nam thành, gần Văn...

Xem thêm