16/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

KIẾN THỤY NƠI HỘI TỤ KHÍ THIÊNG MUÔN THUỞ

KIẾN THỤY NƠI HỘI TỤ KHÍ THIÊNG MUÔN THUỞ ...

Xem thêm

08/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Mỹ thuật thời Mạc

Mỹ thuật thời Mạc Đầu thế kỷ XVI xã hội phong kiến Lê sơ sa dần vào cơn khủng hoảng...

Xem thêm

07/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Các đơn vị hành chính dưới “đạo”

Các đơn vị hành chính dưới “đạo” Chính quyền nhà Minh, nhất là dưới thời Chu...

Xem thêm

07/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Kinh đô thứ hai: Dương Kinh

Kinh đô thứ hai: Dương Kinh Nhà Mạc xây dựng kinh đô ở Thăng Long, nhưng đồng...

Xem thêm

05/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VĂN HÓA CỦA TẤM BIA THỜI MẠC (THẾ KỶ XVI) Ở CHÙA LINH CỐC (NINH BÌNH)

1. Chùa Linh Cốc và bia ma nhai Tân tạo Phật bi ...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Nghi Dương – Kiến Thụy mảnh đất của những tư tưởng tiến bộ, đổi mới.

Nghi Dương – Kiến Thụy mảnh đất của những tư tưởng tiến bộ, đổi mới. Nghi...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Dương Kinh nhà Mạc ở đâu?

Dương Kinh nhà Mạc ở đâu? nhà Mạc đã làm gì để xây dựng Dương Kinh? Vai trò của nó như thế nào đối với vận mệnh...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Dương Kinh triều Mạc

DƯƠNG KINH TRIỀU MẠC NGÔ ĐĂNG LỢI - Chủ tịch Hội sử...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

NGÔI ĐÌNH THỜI MẠC QUA TƯ LIỆU VĂN BIA

NGÔI ĐÌNH THỜI MẠC QUA TƯ LIỆU VĂN BIA CHU TRỌNG THU, ĐINH KHẮC THUÂN ...

Xem thêm

05/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Một số biện pháp trong xây dựng đất nước

...

Xem thêm