13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Nghi Dương – Kiến Thụy mảnh đất của những tư tưởng tiến bộ, đổi mới.

Nghi Dương – Kiến Thụy mảnh đất của những tư tưởng tiến bộ, đổi mới. Nghi...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Dương Kinh nhà Mạc ở đâu?

Dương Kinh nhà Mạc ở đâu? nhà Mạc đã làm gì để xây dựng Dương Kinh? Vai trò của nó như thế nào đối với vận mệnh...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Dương Kinh triều Mạc

DƯƠNG KINH TRIỀU MẠC NGÔ ĐĂNG LỢI - Chủ tịch Hội sử...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

NGÔI ĐÌNH THỜI MẠC QUA TƯ LIỆU VĂN BIA

NGÔI ĐÌNH THỜI MẠC QUA TƯ LIỆU VĂN BIA CHU TRỌNG THU, ĐINH KHẮC THUÂN ...

Xem thêm

05/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Một số biện pháp trong xây dựng đất nước

...

Xem thêm

05/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Ấn chương Việt Nam thời Mạc

Ấn chương Việt Nam thời Mạc 1. Bối cảnh lịch sử ...

Xem thêm

05/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Thiết chế nhà nước thời Mạc

Thiết chế nhà nước thời Mạc Tác giả Trần Thị Vinh Nhà Mạc tồn tại...

Xem thêm