26/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Thành nhà Mạc Hải Phòng, đô thị ven biển đầu tiên của Việt Nam

Thành nhà Mạc Hải Phòng, đô thị ven biển đầu tiên của Việt Nam Năm 1527, Mạc Đăng Dung lên ngôi vua, lấy niên...

Xem thêm

16/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

KIẾN THỤY NƠI HỘI TỤ KHÍ THIÊNG MUÔN THUỞ

KIẾN THỤY NƠI HỘI TỤ KHÍ THIÊNG MUÔN THUỞ ...

Xem thêm

08/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Mỹ thuật thời Mạc

Mỹ thuật thời Mạc Đầu thế kỷ XVI xã hội phong kiến Lê sơ sa dần vào cơn khủng hoảng...

Xem thêm

07/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Các đơn vị hành chính dưới “đạo”

Các đơn vị hành chính dưới “đạo” Chính quyền nhà Minh, nhất là dưới thời Chu...

Xem thêm

07/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Kinh đô thứ hai: Dương Kinh

Kinh đô thứ hai: Dương Kinh Nhà Mạc xây dựng kinh đô ở Thăng Long, nhưng đồng...

Xem thêm

05/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VĂN HÓA CỦA TẤM BIA THỜI MẠC (THẾ KỶ XVI) Ở CHÙA LINH CỐC (NINH BÌNH)

1. Chùa Linh Cốc và bia ma nhai Tân tạo Phật bi ...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Nghi Dương – Kiến Thụy mảnh đất của những tư tưởng tiến bộ, đổi mới.

Nghi Dương – Kiến Thụy mảnh đất của những tư tưởng tiến bộ, đổi mới. Nghi...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Dương Kinh nhà Mạc ở đâu?

Dương Kinh nhà Mạc ở đâu? nhà Mạc đã làm gì để xây dựng Dương Kinh? Vai trò của nó như thế nào đối với vận mệnh...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Dương Kinh triều Mạc

DƯƠNG KINH TRIỀU MẠC NGÔ ĐĂNG LỢI - Chủ tịch Hội sử...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

NGÔI ĐÌNH THỜI MẠC QUA TƯ LIỆU VĂN BIA

NGÔI ĐÌNH THỜI MẠC QUA TƯ LIỆU VĂN BIA CHU TRỌNG THU, ĐINH KHẮC THUÂN ...

Xem thêm