14/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

CÓ PHẢI PHÙNG KHẮC KHOAN LÀ BẠN HỌC CỦA NGUYỄN DỮ ?

CÓ PHẢI PHÙNG KHẮC KHOAN LÀ BẠN HỌC CỦA NGUYỄN DỮ ? Cũng trong những công trình, tài liệu...

Xem thêm

14/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

NGUYỄN BỈNH KHIÊM VÀ PHÙNG KHẮC KHOAN CÓ THAM GIA PHỦ CHÍNH, NHUẬN SẮC VĂN BẢN TRUYỀN KỲ MẠN LỤC CỦA NGUYỄN DỮ KHÔNG?

NGUYỄN BỈNH KHIÊM VÀ PHÙNG KHẮC KHOAN CÓ THAM GIA PHỦ CHÍNH, NHUẬN SẮC VĂN BẢN TRUYỀN KỲ MẠN LỤC ...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Chuyến đi sứ lâu nhất trong lịch sử

Chuyến đi sứ lâu nhất trong lịch sử Đó là chuyến đi của sứ thần Lê...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Cái nhất trong các chuyến đi sứ phương Bắc của người Việt

Cái nhất trong các chuyến đi sứ phươ ng B ắc của người Việt ...

Xem thêm

07/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Chuyện kể dân gian về vị Quận công họ Dương

Chuyện kể dân gian về vị Quận công họ Dươ n ...

Xem thêm

25/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

MẠC CẢNH HUỐNG MỘT KHAI QUỐC CÔNG THẦN NHÀ NGUYỄN

MẠC CẢNH HUỐNG MỘT KHAI QUỐC CÔNG THẦN NHÀ NGUYỄN NGUYỄN PHƯỚC TƯƠNG Mạc Cảnh...

Xem thêm

25/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

THỦ LĨNH NGHĨA QUÂN HOÀNG CÔNG CHẤT

THỦ LĨNH NGHĨA QUÂN HOÀNG CÔNG CHẤT ...

Xem thêm

25/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

HOÀNG HẬU MẠC THỊ GIAI

HOÀNG HẬU MẠC THỊ GIAI Nguyễn Phước Tương Cuộc đời của Quận chúa...

Xem thêm

25/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Nguyễn Như Quế

Nguyễn Như Quế Theo Lê triều thông sử ...

Xem thêm

25/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Hoàng Bôi, Quan tướng triều Mạc

Hoàng Bôi, Quan t ướ ng tri ề u M ạ c Huỳnh...

Xem thêm