11/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

XÃ GIA BẰNG CƠ SỞ DỰ PHÒNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC VUA MẠC 1598 – 1677

XÃ GIA BẰNG CƠ SỞ DỰ PHÒNG CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC VUA MẠC 1598 – 1677 ...

Xem thêm

08/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Ngũ phủ

Ngũ phủ Ngũ phủ hay Ngũ quân, tức là quân thuộc quân ở kinh đô và bốn...

Xem thêm

05/05/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Cổ Trai xuất đế hay Đăng Dung – Mạc Gia nhân kiệt

Cổ Trai xuất đế hay Đăng Dung – Mạc Gia nhân kiệt Tác...

Xem thêm

30/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Chùa Sùng Khang xã Tiên Lữ, huyện Tiên Lữ

Chùa Sùng Khang xã Tiên Lữ, huyện Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc và những pho tượng lạ ...

Xem thêm

18/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

NINH VƯƠNG MẠC PHÚC TƯ

NINH VƯƠNG MẠC PHÚC TƯ ( THỦY TỔ CHI HỌ MẠC – CÂU TỬ NỘI –HỢP THÀNH...

Xem thêm

14/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Vua Mạc Kính Cung, mở đầu thời kỳ Cao Bằng với vị thế của một vương triều chính thống.

Vua M ạ c Kính Cung, m ở đ ...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

HOẠT ĐỘNG BANG GIAO THỜI MẠC (1527-1592)

HOẠT ĐỘNG BANG GIAO THỜI MẠC (1527-1592) Đinh Khắc Thuân Hoạt động bang giao...

Xem thêm

13/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Chuyện mở quốc của Mạc Thái Tổ và bí ẩn về cây đại long đao

Chuyện mở quốc của Mạc Thái Tổ và bí ẩn về cây đại long đao Thanh đại long đao của...

Xem thêm

07/04/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

Đất ẩn náu của bậc đế vương

Đất ẩn náu của bậc đế vương Nhà Mạc tồn tại ở Thăng Long từ năm 1527 đến 1592 thì sụp...

Xem thêm

30/03/2017 - Đăng bởi: NGÔ MINH KHIÊM - 0 bình luận

VĨNH PHÚC VỚI NHÀ MẠC – NHÀ MẠC VÀ HẬU DUỆ VỚI VĨNH PHÚC

VĨNH PHÚC VỚI NHÀ MẠC – NHÀ MẠC VÀ HẬU DUỆ VỚI VĨNH PHÚC Tài...

Xem thêm