truong mam non quan 1 , truong mam non quan 3

dep

Giới thiệu BQL di tích KTN các Vua Nhà Mạc PDF Print E-mail
Written by BQL   
Wednesday, 15 June 2011 10:23
Vị trí – Chức năng – Nhiệm vụ

       Ban quản lý di tích Khu tưởng niệm các Vua Nhà Mạc được thành lập theo quyết định số : 2582/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của UBND huyện Kiến Thụy. Chính thức đi vào hoạt động từ ngày: 01/01/2011

      Ban quản lý di tích Khu tưởng niệm các Vua Nhà Mạc là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện Kiến Thụy và sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có tư cách pháp nhân; được sử dụng con dấu riêng theo mẫu quy định; được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước huyện Kiến Thụy; có trụ sở làm việc đặt tại Khu tưởng niệm các Vua Nhà Mạc, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng .

        Ban quản lý di tích Khu tưởng niệm các Vua Nhà Mạc có nhiệm vụ :

-         - Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn phát triển Khu tưởng niệm các Vua Nhà Mạc và hoạt động của Ban quản lý, trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

-         - Tổ chức quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của Khu tưởng niệm các Vua Nhà Mạc.

-         - Tổ chức việc kiểm kê, bảo quản, tu bổ, tôn tạo Khu tưởng niệm các Vua Nhà Mạc theo quy định của Nhà nước và thành phố.

-         - Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức nghiên cứu, hội thảo, tuyên truyền phát huy giá trị của Khu tưởng niệm.

-         - Chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan, tổ chức lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hóa tại Khu tưởng niệm các Vua Nhà Mạc theo quy định.

-         - Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động, tài sản, tài chính, tiền công đức theo quy định của pháp luật.

-         - Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của ban quản lý với UBND huyện và Sở, ngành liên quan theo quy định.

-         - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.

  

Cơ cấu tổ chức:

           ( Theo đề án thành lập, Ban quản lý di tích Khu tưởng niệm các Vua Nhà Mạc gồm có Trưởng ban và 01 phó trưởng ban và một số bộ phận chuyên môn giúp việc. Năm 2011 tạm giao 07 biên chế, lao động ).
   

-         Lãnh đạo ban : Ngô Minh Khiêm – Phó trưởng phòng VHTT –Trưởng ban

-         Tổ Hành chính - Quản trị : Đỗ Thị Hòa Tổ trưởng

-         Tổ Nghiệp vụ : Phạm Thị Thu Hương Tổ trưởng

-         

  

Liên hệ :

Ban quản lý di tích Khu tưởng niệm các Vua Nhà Mạc, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Điện thoại : 0313 627289; Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Trưởng ban : Ngô Minh Khiêm , Đt :09345.09346; 

 

Last Updated on Friday, 14 October 2011 01:44